Inno-Gene SA


Projekt odczytania ludzkiego genomu (Human Genom Project), został uruchomiony w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Prace trwały kilkanaście lat i zakończyły się w roku 2003. Dzisiaj wiodące laboratoria na świecie potrafią dokonać tego samego - odczytać genom dowolnej osoby - w kilka godzin! To najlepszy obraz skoku technologicznego, jaki dokonał się w dziedzinie genetyki przez te lata.

Inno-Gene SA skupia wokół siebie grupę pasjonatów, którzy biorą czynny udział w tej rewolucji inwestując w takie laboratoria. w ten sposób spółka przyczynia się do opracowywania coraz to lepszych testów genetycznych, dając tym samym nadzieję tysiącom ludzi na całym świecie poprawiając jakość ich życia, czasami je ratując.AKTUALNOŚCI

Inno-Gene SA


Spółka stowarzyszona Inno-Gene może zarobić na realizacji Genomicznej Mapy Polski nawet 20 mln zł

Central Europe Genomics Center (CEGC), które zrealizuje wartą 63,3 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, szacuje, że rentowność netto przedsięwzięcia może przekroczyć 30%. Oznacza to, że spółka stowarzyszona notowanej na NewConnect Inno-Gene SA może osiągnąć zysk netto z tego projektu na poziomie nawet 20 mln zł. Inno-Gene posiada 41,1% udziałów w CEGC.

więcej

Inno-Gene zwiększa udziały w Central Europe Genomics Center do 41%

Inno-Gene SA – notowana na NewConnect Grupa działająca w obszarach diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki – objęła nowe udziały w spółce stowarzyszonej Central Europe Genomics Center (CEGC). W wyniku transakcji udziały Inno-Gene w CEGC, które zrealizuje wartą ponad 63 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, wzrosły z 26,5% do 41,1%.

więcej

Spółka zależna Inno-Gene podpisuje porozumienie z Politechniką Poznańską ws. realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene SA – notowanej na rynku NewConnect grupy spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki – poinformowała o podpisaniu porozumienia z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. Na jego mocy będą wspólnie realizować szereg projektów badawczo-rozwojowych z obszarów bioinformatyki i genomiki.

więcej

Fundusz założycieli LiveChat Software nabywa 12,5 % akcji Inno-Gene

W akcjonariacie spółki Inno-Gene, lidera polskiego rynku badań genetycznych, pojawił się nowy znaczący akcjonariusz. Fundusz Venture Inc, którego głównymi akcjonariuszami są założyciele LiveChat Software, zajmuje się inwestowaniem w projekty z branży IT o globalnym potencjale rozwoju. Venture Inc kupił 12,5 % akcji Inno-Gene.

więcej

INNO-GENE zwiększa zaangażowanie w spółce Central Europe Genomics Center

Lider polskiego rynku badań genetycznych zwiększył do 26,5 % swoje zaangażowanie w spółce Central Europe Genomics Centre (CEGC) posiadającej wyłączność w Polsce na technologię sekwencjonowania całogenomowego DNA (ang. Whole Genom Sequencing; WGS) w oparciu o rewolucyjne urządzenie X-Ten. Koszt zakupu udziałów wyniósł 500 tys. zł i stanowił realizację trzeciego etapu umowy inwestycyjnej pomiędzy Inno-Gene a amerykańską spółką International Technology Ventures LLC (ITV). Łączna inwestycja Inno-Gene w CEGC wyniosła 1,5 mln zł. Jednocześnie Walne Zgromadzenie CEGC zadecydowało o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki uznanego amerykańskiego naukowca, prof. Nickolasa Schorka.

więcej

INNO-GENE podsumowuje wyniki za trzeci kwartał

Lider polskiego rynku badań genetycznych, opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 r. Inno-Gene konsekwentnie realizuje założenia strategii na lata 2015-2018 opublikowanej we wrześniu br. Spółka koncentruje się na rozwoju oferty wysokomarżowych testów genetycznych wykonywanych najnowocześniejszą technologią – NGS (ang. Next Generation Sequencing). W październiku Inno-Gene pozyskała kapitał na inwestycje poprzez Ofertę Publiczną Akcji, pozyskując od inwestorów 4 mln zł.

więcej

INNO-GENE sprzedała udziały spółki zależnej CEBIM

Lider polskiego rynku badań genetycznych poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Centrum Badań DNA (CBDNA) umowy zbycia udziałów w spółce zależnej Centrum Edukacji Bio−Medycznej (CEBIM) o łącznej wartości 39,6 tys. zł i reprezentujące 49,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabywcą została spółka MAC ALPHA, a finalna wartość sprzedaży wyniosła 56 tys. zł.

więcej

INNO-GENE sprzedało akcje po cenie maksymalnej

Lider polskiego rynku badań genetycznych zakończył ofertę publiczną akcji sprzedając 498 559 walorów po cenie emisyjnej 8,10 zł. Spółka pozyskała od inwestorów 4 mln zł. Wyemitowane akcje stanowią ok. 9,58 % walorów będących dotychczas w obrocie.

więcej