OPTeam SA


OPTeam SA działa na polskim rynku IT od 1988 roku. Od 2010 rokuspółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad 25 letni okres działalności firmy przełożył się na realizację wielu projektów informatycznych dla przedsiębiorstw, uczelni i instytucji publicznych. OPTeam SA wdraża i integruje rozwiązania IT dedykowane dla takich sektorów rynku jak: przemysł, energetyka, budownictwo, handel i usługi, administracja publiczna, medycyna i szkolnictwo wyższe.

OPTeam SA jest producentem rozwiązań branżowych i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych ERP – wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Spółka jest liderem na rynku systemów elektronicznych legitymacji studenckich. Liczba elektronicznych kart dostarczonych przez firmę do polskich uczelni przekroczyła już 3 mln sztuk. W obszarze działalności OPTeam SA znajduje się również dostarczanie i integracja zaawansowanych rozwiązań ICT związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem danych oraz budowa sieci teleinformatycznych i centrów przetwarzania danych. Spółka specjalizuje się także w projektowaniu i budowie rozwiązań efektywnie wykorzystujących technologie internetowe oraz prowadzi działalność z zakresu integracji systemów sprzedaży.