Fachowcy.pl Ventures SA


Grupa Kapitałowa Fachowcy.pl Ventures SA rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z Internetu. Usługi Spółki oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe.

Dzięki posiadanej technologii, gromadząc dane w ramach całego procesu pozyskania zlecenia, Spółka buduje unikatową wiedzę na temat efektów prowadzenia działań reklamowych dla całego sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W listopadzie 2015 r. Spółka została wyróżniona przez prestiżowe amerykańskie wydawnictwo technologiczne TheNextWeb.

Fachowcy.pl Ventures jako jedyna spółka z Polski została zaproszona do grona 24 firm z całego świata mających możliwość zaprezentować się na konferencji dla inwestorów amerykańskich w Nowym Jorku.