IMS SA


IMS to działająca od 15 lat Grupa, lider rynku marketingu sensorycznego oraz mediów in-store.

IMS świadczy usługi z zakresu audiomarketingu, aromamarketingu, Digital Signage oraz reklamy in-store, opierając swoją działalność na czterech systematycznie rozwijanych kompetencjach w ramach Grupy Kapitałowej IMS: IMS media, IMS sensory, IMS r&d oraz IMS events. 

W styczniu 2012 roku Spółka IMS zadebiutowała na rynku NewConnect, a od października 2014 roku jest notowana na głównym rynku GPW.