Trans Polonia S.A.


Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Po przejęciu Orlen Transport, Spółka stała się liderem w regionie CEE, oferującym transport drogowy paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii i Hiszpanii. Firma kooperuje z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, osiągając ok. 50 % przychodów z działalności zagranicznej.  

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.Kontakt:

Marcin Grzejszczak

AKTUALNOŚCI

Trans Polonia S.A.


Zysk netto Trans Polonii wzrósł w 2017 r. do 10,5 mln zł

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, zakończył 2017 r. najwyższymi wynikami finansowymi w swojej 14-letniej historii – m.in. zysk EBITDA wyniósł 26,2 mln zł przy 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Trans Polonia obniża zadłużenie finansowe i realizuje program inwestycyjny, pozwalający odpowiedzieć na popyt zgłaszany przez branżę paliwową, chemiczną i infrastrukturalną. W 2017 rokuspółka wprowadziła do użytku ponad 150 jednostek transportowych.

więcej

Przychody Trans Polonii w 2017 r. wzrosły o 28 % do 226 mln zł

Trans Polonia S.A, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, osiągnął w grudniu 2017 r. 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+ 6 % r/r). Jednocześnie Spółka zaprezentowała orientacyjne dane przychodowe za cały ubiegły rok: 225,5 mln zł oznacza roczną dynamikę na poziomie 28 % Nawiązanie nowych relacji handlowych, start realizacji Programu Inwestycyjnego na lata 2018-20, zakończona sukcesem oferta publiczna akcji i otwarcie Szkoły Kierowcówto najważniejsze wydarzenia operacyjne ub. roku.

więcej

Trans Polonia: wzrost zysku netto do 4,6 mln zł w I półroczu 2017 r. skutkiem wyższych przychodów i wolumenów

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w I półroczu ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 11,4 mln zł EBITDA i 4,6 mln zł zysku netto. Spółka sukcesywnie obniża zadłużenie finansowe i od kilku miesięcy realizuje założenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, a w niektórych jego obszarach obserwując ponad oczekiwaną koniunkturę – zwiększa wcześniej zakładaną skalę zakupów taboru.

więcej

Trans Polonia pozyskała z oferty publicznej prawie 50 mln zł

W zakończonej ofercie publicznej, Trans Polonia, wiodący operator świadczący usługi przewozów cysternowych paliw, płynnych surowców chemicznych, asfaltów i produktów spożywczych, sprzedał wszystkie akcje (8,5 mln szt.), pozyskując 49,3 mln zł brutto. Środki posłużą realizacji Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, zakładającego istotny wzrost floty transportowej.

więcej

Trans Polonia szacuje 4,7 mln EBITDA w I kwartale 2017 r.

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikował szacunki EBITDA za I kwartał 2017 r. Wzrost wyniku do 4,68 mln zł (wobec -0,92 mln zł rokwcześniej) to skutek wejścia Spółki na rynek dystrybucji paliw, silnie rosnącej skali przewozów chemicznych w relacjach międzynarodowych oraz dużo lepszej sytuacji w sektorze logistyki asfaltów.

więcej

Trans Polonia prezentuje Program Inwestycyjny na lata 2018-2020

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikował Program Inwestycyjny na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek pozwoli Spółce odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na oferowane usługi. Wartość programu wynosi 62 mln zł, a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od 2018 roku.

więcej

Trans Polonia w 2016 r. z przychodami na poziomie 177 mln zł

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w grudniu 2016 r. 15,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+ 261 % r/r). Jednocześnie Spółka zaprezentowała orientacyjne dane przychodowe za cały miniony rok– 176,6 mln zł oznacza dynamikę w stosunku do 2015 r. (62,6 mln zł) na poziomie 182 %

więcej

Trans Polonia: wzrost przychodów w listopadzie o prawie 200 %

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, odnotował w listopadzie 17,42 mln zł przychodów ze sprzedaży – to w ujęciu rocznym wzrost na poziomie 199 % (5,83 mln zł w listopadzie 2015 r.). Narastająco w okresie styczeń-listopad 2016 r. sprzedaż Grupy wyniosła 160,95 mln zł, wobec 58,30 mln zł rokwcześniej. (+176 % r/r).

więcej

Przychody Trans Polonii w III kwartale 2016 rokuwzrosły o ponad 190 %

Trans Polonia SA, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, osiągnął we wrześniu 2016 roku17,84 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w relacji rocznej oznacza dynamikę rzędu 171 % (6,58 mln zł rokwcześniej). W całym III kwartale bieżącego rokusprzedaż Grupy wyniosła 53,05 mln zł, wobec 18,05 mln zł wypracowanych w okresie lipiec-wrzesień 2015 roku(+194 %).

więcej

Trans Polonia: ponad 4-krotny wzrost zysku netto w II kwartale 2016 roku

Trans Polonia SA, czołowy operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w II kwartale bieżącego roku1,6 mln zł zysku netto (+362 % r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 50 mln zł (+233 % r/r). Okres od kwietnia do czerwca 2016 rokuto pierwszy pełny kwartał konsolidacji przejętej spółki Orlen Transport.

więcej