Auxilia SA


Grupa Kapitałowa Auxilia SA działa na rynku odszkodowawczym od ponad 10 lat, specjalizując się w szkodach osobowych, w tym w wypadkach komunikacyjnych. Jest liderem branży w segmencie premium. Spółka dostarcza usługi finansowe w branży odszkodowań, zapewniając swoim klientom wsparcie poprzez sześć oddziałów regionalnych. Poza najwyższej jakości obsługą prawną procesu odzyskiwania odszkodowań, Auxilia zapewnia swoim klientom również pomoc finansową, a także wykłada w ich imieniu koszty obsług spraw, co buduje przewagę konkurencyjną Firmy. AUXILIA SA jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta.

Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Spółka zależna Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. prowadzi sprawy odszkodowawcze pozyskane przez Emitenta, starając się odzyskać należne od zakładów ubezpieczeniowych środki finansowe na drodze postępowania sądowego oraz na etapie przedsądowym.

Od początku prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa obsłużyła 6 tys. spraw, w tym ponad 1 tys. procesów sądowych, w ramach których uzyskano ponad 250 mln zł odszkodowań. Najwyższe odszkodowanie jakie Grupa uzyskała dla swojej klientki to kwota 1,6 mln zł. Grupa wygrała blisko 85% spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym.