Aktualności

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, dynamicznie rozwija skalę biznesu w Niemczech. W minionym rokubaza płacących użytkowników wzrosła o 100 % rdr., a tytuły dostępne w abonamencie zwiększyły się o 40 % rdr. do 150 tys. W 2020 r. wdrożona została także nowa wersja aplikacji mobilnej Legimi.de na system Android i iOS.

Punch Punk SA producent gier wideo na PC i konsole, złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w trybie formalnym Dokument Informacyjny, w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect. Działalność spółki koncentruje się na realizacji autorskich projektów oraz produkcji na zlecenie (ang. work for hire) z gatunku przygodowych, pierwszoosobowych i narracyjnych. Studio w ostatnich latach pozyskało finansowanie w ramach programów Kreatywna Europa i GameINN na działalność w segmencie produkcyjnym i rozwojowym. Procedurę związaną z  wprowadzeniem akcji serii A i serii B Punch Punk SA do alternatywnego sytemu obrotu koordynuje autoryzowany doradca INC SA, którego spółka zależna – Dom Maklerski INC SA, świadczył usługi oferowania akcji przy pozyskaniu kapitału dla spółki.

Zeneris Projekty SA, dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, które warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl w II kwartale 2021 roku. Model biznesowy ukierunkowany na współpracę z przedsiębiorcami, rosnący pipeline projektów, przekraczający wartość 70 mln zł, zdywersyfikowane dwa segmenty biznesowe (fotowoltaika i hydroenergetyka) czy atrakcyjny rynek wspierany przepisami UE to wybrane czynniki budujące potencjał komercyjny Zeneris Projekty. Planami rozwojowymi spółki jest wzrost skali realizowanych inwestycji PV oraz przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji będzie Dom Maklerski INC SA

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier, poinformował o pokryciu kosztów produkcji oraz działań marketingowych związanych z grą Lust From Beyond. Dotychczasowe przychody ze sprzedaży gry pozwoliły również uzyskać kwotę niezbędną do realizacji złagodzonej wersji gry, która jeszcze bardziej zwiększy zasięgi tytułu wśród graczy.

Komisja KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności (Tpay) przez Bank Pekao. Spółki podpiszą umowę sprzedaży na przełomie I i II kwartału br.

The Parasight, producent gier wideo z segmentu AA+ Premium Indie, pracuje nad pierwszym, autorskim projektem i w 2021 rokuchce zadebiutować na rynku NewConnect. Gra z gatunku story-driven action-adventure 3D FPP znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji. Tytuł, inspirowany słowiańskimi mitami i wierzeniami, jest nastawiony na odkrywanie ciekawej i rozbudowanej fabuły. Celem The Parasight jest realizowanie wysokiej klasy projektów i zdobycie pozycji lidera segmentu gier opartych o baśnie, mity i legendy.

SONKA, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w portowaniu gier na Nintendo Switch i inne konsole, w minionym rokuwypracowała 3,2 mln zł przychodów, 211 tys. zł EBITDA i 257 tys. zł zysku netto. Rok 2020 był dla Spółki okresem wytężonej pracy nad obecnie realizowanymi projektami, których owoce będą widoczne w najbliższym czasie. W kolejnych okresach SONKA zamierza mocniej postawić na produkcje własne, czego efektem będzie m.in. gra Holstin i Astro Bears 2.

Detalion Games, notowany na NewConnect producent gier z Grupy PlayWay, intensyfikuje działania związane z produkcją Chernobyl: 1986. Spółka podpisała właśnie umowę ze studiem DEV4PLAY, które wesprze spółkę w pracach nad grą. Premiera tytułu zaplanowana jest na 2022 rok.

Demolish Games SA, producent gier z gatunku symulatorów na PC, należący do grupy kapitałowej Ultimate Games, udostępnił w sklepie Steam zwiastun Malone In Nightmares. Spółka nabyła pełne prawa do tytułu w grudniu 2020 roku. Premiera gry platformowej planowana jest w  roku2021. Demolish Games w lutym z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji. W ramach emisji spółka pozyskała 1 mln zł na nowe produkcje. Demolish Games planuje dołączyć do rynku NewConnect do końca br.