Aktualności

Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków za rok2020 w kategoriach Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej. Wśród pretendentów do nagrody – Album Roku, Muzyka Filmowa, Teatralna, Ilustracyjna – znalazła się ścieżka dźwiękowa autorskiej gry studia Punch Punk Games – This is The Zodiac Speaking. Za kompozycję odpowiada Agim Dzeljilji.

True Games, zmierzający na NewConnect producent gier o szeroko pojętej tematyce ulicznej, wchodzący w skład Grupy Movie Games, zapowiada Dirty Cop. Gracz wcieli się w młodego policjanta, który będzie na każdym kroku poddawany pokusie zboczenia z drogi prawa. Jest to druga zapowiedziana gra spod szyldu True Games. Spółka jest obecnie w trakcie procesu połączenia ze spółką K&K Herbal, w wyniku którego zadebiutuje na rynku NewConnect.

Live Motion Games SA – producent gier wideo na PC z grupy kapitałowej PlayWay, z publicznej oferty akcji pozyskał 4 mln zł i dokonał przydziału wszystkich akcji oferowanych. Wartość złożonych zapisów wyniosła blisko 5,9 mln zł. W ramach oferty sprzedawana była także część akcji istniejących. Środki od inwestorów spółka przeznaczy na produkcję i marketing nowych gier z gatunku symulator, survival i city builder. Funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie pełnił Dom Maklerski BDM. Live Motion Games SA planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie br.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje 2020 r. W minionym rokuspółka osiągnęła historycznie najlepsze wyniki. Przychody wyniosły rekordowe 42,9 mln zł, podobnie jak EBITDA, która osiągnęła wartość 5,6 mln zł. Bardzo dobre rezultaty zostały wypracowane przy zysku netto na poziomie blisko 2 mln zł, który wzrósł rdr. o 151 % W 2020 r. Passus intensywnie rozwijał produkty własne oraz prowadził działania nakierowane na ekspansję zagraniczną.

Pyramid Games, notowany na NewConnect, producent gier komputerowych z Grupy PlayWay, podsumowuje 2020 rok. Przychody netto ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniosły około 2,23 mln zł co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2019 roku. W tym czasie studio skierowało do sprzedaży autorską grę Rover Mechanic Simulator na PC. Premiery miały również takie tytuły spółki jak Motorcycle Mechanic Simulator oraz RMX Real Motocross na Nintendo Switch, a także SpyHack na PC. Miniony rokbył dla spółki okresem szybkiego rozwoju – zapisy na listę życzeń Steam najważniejszych tytułów z portfolio Pyramid Games, m.in. Occupy Mars: The Game czy Dinosaur Fossil Hunter zwiększyły się średnio o 300 % r/r. Jednocześnie w drugiej połowie 2020 rokuspółka zrealizowała jeden ze swoich najważniejszych celów, jakim był debiut na rynku NewConnect.

Spółka Pure Biologics – polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery - w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniła wykonawcę - Instytut Przemysłu Organicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz), z którym podejmie się realizacji pierwszego panelu badań przedklinicznych dla projektu aptamerowego PB002 (AptaPheresis). Planowane prace badawcze będą obejmować kilkuetapowe badania in vivo w modelu zwierzęcym.

Polyslash SA, notowany na rynku NewConnect krakowski producent gier oraz twórca wyróżnionego Paszportem Polityki 2019 tytułu We. The Revolution, pozyskał 1,587 mln zł w ramach emisji akcji serii C przeprowadzonej w formie subskrypcji prywatnej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie produkcji gier Tribe: Primitive Builder i Police Shootout, a także działań marketingowych wokół tych tytułów. Kapitał pozwoli również sfinansować prace nad kolejną, niezapowiedzianą jeszcze autorską produkcją Spółki.

DO OK SA, notowana na NewConnect spółka, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, nawiązała współpracę z zagranicznymi firmami w zakresie dostarczania usług software developmentu. Podpisane umowy stanowią istotną część jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży spółki, które z dużym prawdopodobieństwem w marcu 2021 rokuprzekroczą 1 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 40 % w relacji do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. DO OK jest również w procesie zmiany modelu biznesowego autorskiej platformy IoT Cloud DoConnect, z usługi (Platform as a Service, PaaS) do oprogramowania do analizy danych (Big Data Analytics as a Service, BDaaS). Produkt ma stanowić jeden z głównych filarów biznesu spółki.

Firmy EPIC VR – producent gier VR i zarazem doświadczony Software House VR/AR oraz Forestlight Games – producent gier na PC i konsole łączą siły i zapowiadają szereg wspólnych działań. Na mocy podpisanej umowy Epic VR zaadoptuje wybrane produkcje z portfolio produkcyjnego warszawskiego studia na platformy wirtualnej rzeczywistości. Pierwszym projektem osadzonym w świecie Virtual Reality będzie gra Dolphine Trainer VR. Premiera tytułu planowana jest na Q3 br. Jednocześnie Studia planują współpracę przy tworzeniu innych gier VR. Obie firmy z Grupy kapitałowej PlayWay przygotowują się do debiutu na NewConnect. Wcześniej przeprowadzą emisje akcji.

Sunday Energy SA, dostawca rozwiązań z rynku OZE, rozpoczął sprzedaż zestawów: instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła wraz z montażem. Zamiarem spółki jest oferowanie klientom końcowym kompleksowych rozwiązań wspierających uzyskanie neutralności energetycznej w budownictwie indywidualnym. Sunday Energy w 2021 rokuzwiększa udział odbiorców indywidualnych w strukturze klientów, rozwija dystrybucję urządzeń na rynku węgierskim i podtrzymuje plany debiutu na rynku NewConnect w kolejnych kwartałach 2021 roku.