Luksus ma się dobrze w Polsce

ValueReview  |  Czerwiec 2024

Rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął imponujące wyniki w 2023 roku, co potwierdza raport KPMG. Wartość tego rynku wzrosła o ponad 12% rok do roku, osiągając 42,4 mld zł. To pierwszy raz od czasów pandemii, gdy wartość wszystkich segmentów przewyższyła poziomy sprzed 2020 roku, co świadczy o jego wyjątkowej sile i szybszym niż przewidywano rozwoju.

Raport KPMG wskazuje również na rosnącą liczbę osób o wysokich dochodach, przekraczających 120 tys. zł brutto rocznie, co jest istotnym czynnikiem napędzającym rynek dóbr luksusowych. W segmencie odzieży i akcesoriów luksusowych odnotowano wzrost o blisko 18% rok do roku, a prognozy na kolejne pięć lat przewidują średnioroczny wzrost wartości tego segmentu o około 7%, co stanowi podwyższenie zeszłorocznych prognoz o cztery punkty procentowe.

Młodzi Polacy w wieku 18-35 lat, z których ponad 50% mieszka z rodzicami, również przyczyniają się do wzrostu rynku. Brak obciążenia kredytami hipotecznymi czy wydatkami na nieruchomości pozwala im na większe inwestycje w dobra luksusowe. Siła pokolenia Z wynika z ich przewodnictwa w zmianach społecznych i kulturowych, co przekłada się na bardziej „celowe” zakupy, podkreślające „przeżyte doświadczenia” i troskę o środowisko.

Te zmiany rynkowe mają pozytywny wpływ m.in. na strategię Answear.com, który konsekwentnie przesuwa się i pozycjonuje w zakresie oferty premium. Firma rozwija także markę PRM w segmencie luxury fashion, z naciskiem na marki streetwear i sneakers, docierając skutecznie do młodego pokolenia Z. Wzrost rynku dóbr luksusowych w Polsce oraz przemyślana strategia firm takich jak Answear.com wskazują na dalszy potencjał rozwoju tego segmentu w nadchodzących latach.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie