Ruszyły zapisy na akcje Proacta S.A. w ramach emisji akcji serii N z prawem poboru

ValueReview  |  Czerwiec 2024

Od 18 czerwca można składać zapisy na akcje Proacta S.A. w ramach rozpoczynającej się oferty publicznej akcji serii N realizowanej z zachowaniem prawa poboru. Notowana na rynku NewConnect spółka bioinformatyczna planuje pozyskać od inwestorów do 2,02 mln zł. Środki przeznaczone  zostaną m.in. na rozwój produktów własnych oraz promocję  platformy „Dbam o siebie”. Zapisy na akcje wynikające z posiadanych praw poboru potrwają do 10 lipca br. W tym samym terminie inwestorzy mogą składać zapisy dodatkowe, w ramach których akcje zostaną przydzielone w przypadku, jeśli nie wszystkie prawa poboru zostaną wykonane.

Proacta w ramach emisji akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy planuje pozyskać do 2,02 mln zł przy cenie emisyjnej 0,50 zł za jedną sztukę akcji. Zapisy na akcje przyjmowane będą do 10 lipca br., a przydział akcji został zaplanowany na 22 lipca. Termin przyjmowania zapisów na akcje serii N Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki, został wyznaczony od 23 lipca do 6 sierpnia 2024 r.

W portfolio projektów własnych Proacta S.A. znajduje się platforma „Dbam o siebie”, która wspiera pacjentów w analizie wyników badań laboratoryjnych i pomaga zatroszczyć się o swoje zdrowie. Kolejnym produktem jest „Digital Breast Cancer Unit” – innowacyjna platforma wykorzystująca zaawansowane technologie do optymalizacji procesu leczenia raka piersi. Z kolei „Portal Pacjenta”, służy do monitorowania stanu zdrowia, zarządzania danymi medycznymi i wspierania procesu leczenia. Całkowite nakłady finansowe poniesione na stworzenie tych produktów wyniosły prawie 5,5 mln zł i pochodziły z bieżącej działalności spółki w zakresie usług IT.

Wśród produktów spółki najbliżej procesu komercjalizacji jest platforma „Dbam o siebie”, która jest skierowana do osób chcących lepiej rozumieć wyniki swoich badań laboratoryjnych i zarządzać swoim zdrowiem. Dzięki spersonalizowanym raportom zdrowotnym można zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z poziomem cukru we krwi, funkcjonowaniem tarczycy, układem sercowo-naczyniowym, wątrobą oraz przewodem pokarmowym. Proacta, wykorzystując swoje doświadczenie w przetwarzaniu badań medycznych i tworzeniu algorytmów predykcyjnych, stworzyła narzędzie, które edukuje o ryzykach zdrowotnych i motywuje do zdrowych nawyków. Uruchomienie platformy zaplanowane jest w połowie roku.

Usługa „Dbam o siebie Smart LAB” będzie oferowana w modelu SaaS (Software as a Service), początkowo skierowana do klientów indywidualnych, którzy stanowią największą grupę odbiorców. W kolejnych etapach komercjalizacji przewiduje się współpracę z placówkami prywatnej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie działalności na sektor publiczny.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie