Styczeń 2024

Legimi liczy na nowe perspektywy rozwoju w związku z wejściem Wirtualna Polska Holding do swojego akcjonariatu

Wirtualna Polska Holding, za pośrednictwem swojej spółki zależnej Wirtualna Polska Media SA, weszła w posiadanie 507 682 akcji zwykłych na okaziciela Legimi, stanowiących łącznie 32,73% w kapitale zakładowym i uprawniających do 25,89% głosów na walnym zgromadzeniu. Jest to efekt zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy Legimi z listopada 2023 r. Założyciele Legimi nie sprzedali swoich akcji i nadal posiadają pakiet kontrolny, licząc na potencjalne synergie i nowe szanse rozwoju.

W duchu konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, Legimi dostrzega znaczny potencjał związany z pojawieniem się nowego akcjonariusza. Wirtualna Polska posiada w swoim portfolio różnego rodzaju usługi subskrypcyjne, takie jak Audioteka, Patronite, Open FM czy WP Pilot, co daje możliwości potencjalnych synergii. Nowe współprace i wizja wspólnego tworzenia projektów w polskim Internecie, będą mogły pozwolić spółce jeszcze bardziej zwiększyć skalę biznesu.

Legimi nieprzerwanie zwiększa przychody ze sprzedaży. Zarząd spółki często zaznacza, że właśnie konsekwentna poprawa dynamiki top line powinna być kluczowa do oceniania postępu firmy. Dodatkowo Legimi za ostatni raportowany okres, tj. III kwartał 2023 r. osiągnęło ponad 0,8 mln zysku netto, co było przełamaniem złej passy trwającej przez poprzednie trzy kwartały, kiedy to spółka regularnie odnotowywała stratę, którą tłumaczyła wyższymi kosztami operacyjnymi czy wyższymi jednostkowymi kosztami zakupu treści spowodowanymi m.in. wysoką inflacją.

Legimi ponownie osiągnęło dodatni zysk netto, dzięki podjęciu decyzji o podwyżce cen abonamentów, która została wprowadzona pod koniec 2022 r. Spółka chcąc pozostać lojalna wobec swoich ówczesnych użytkowników, podwyżką cen objęła wyłącznie nowych klientów. Z tego powodu jej efekty były widoczne dopiero w III kwartale ubiegłego roku.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603