Styczeń 2024

Mit #1: Raportowanie ESG jest obowiązkowe tylko dla dużych spółek giełdowych

2024 rok to pierwszy rok obowiązywania dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadzającej obligatoryjne raportowanie zrównoważonego rozwoju dla większego grona firm, a także jego wiarygodną atestację. Wiele przedsiębiorców może mieć wrażenie, że sprawozdawczość wpływu ich biznesu na społeczeństwo, środowisko i kwestie związane z ładem korporacyjnym dotknie stricte duże jednostki zainteresowania publicznego, a mniejsze firmy mogą spać spokojnie… Wrażenie to zostanie uznane za błędne po pierwszej bardziej szczegółowej lekturze tekstu legislacji, a także zrozumienia istoty mechanizmów wprowadzanych przez organy UE.  

Obowiązek raportowania wg CSRD zostanie wprowadzony w czterech etapach: 

I to jeszcze nie wszystko! Wymienione wyżej firmy (ponad 3,5 tys. jednostek w Polsce) bezpośrednio zobowiązane do raportowania ESG będą musiały zbierać informacje z całego łańcucha wartości, czyli wszystkich dostawców i podwykonawców z którymi one na co dzień współpracują. Oznacza to, że nawet małe podmioty niespełniające ww. Kryteria zostaną pośrednio zobligowane do agregacji i ujawnień kwestii ESG, by nie wypaść z łańcucha wartości większych partnerów biznesowym. O tym, jak to będzie wyglądać dowiecie się Państwo z kolejnego wydania #ValueReview.  

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603