Marzec 2024

Mit #3: Raport ESG marketingowym narzędziem dla klientów

Od wielu lat w różnych środowiskach biznesowych krążyło przekonanie, że raport ESG powinien być ładną, kolorową publikacją, która niczym broszura reklamowa opowiada klientom marketingowe story o rozwoju spółki i jej projektach społecznych. Obowiązki sporządzania takiej publikacji były często delegowane zespołom komunikacji, a raport nie podlegał żadnej niezależnej weryfikacji. Nowe zasady sprawozdawczości ESG wprowadzone dyrektywą CSRD raz i na zawsze obalają ten mit standaryzując ujawniania zrównoważonego rozwoju.

Z rankingu Global ESG Monitor (GEM) oceniającym przejrzystość danych ESG w raportach zrównoważonego rozwoju spółki z WIG20, największe firmy na głównym Parkiecie GPW, zajmują przedostatnie miejsce na całym świecie pod względem przejrzystości zgromadzonych informacji. Niski poziom jakości sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju potwierdza opisane wyżej przekonanie.

Dyrektywa CSRD, o której pisaliśmy w poprzednich numerach #ValueReview uporządkuje zasady sporządzanych sprawozdań i unifikuje formę raportowania ESG. Zgodnie z dyrektywą raporty będą integralną częścią sprawozdania z działalności spółki i tak, jak i raporty finansowe będą objęte obligatoryjną weryfikacją przeprowadzaną przez biegłego rewidenta czy podmiot uprawniony do wykonania usług audytorskich. Dyrektywa przewiduje także, że raporty ESG będą sprawozdane w formie elektronicznej w formacie XHTML z otagowaniem wskaźników w formacie inline XBRL. Ma to ułatwić maszynowy odczyt, analizę i porównywanie ujawnień. Jedynym standardem sprawozdawczości ESG dla krajów członkowskich UE staje się ESRS (Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania). Nowe wytyczne sprawozdawczości zakładają scenariusze i standaryzują raport. Sprawozdania ESG, podobnie jak inne raporty, zgodnie z ustawą o rachunkowości i regulacjami giełdowymi mają być publikowane przez systemy giełdowe, a także przejść przez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI).

Analizując wszystkie wymienione wymogi dochodzimy do wniosku, że Komisja Europejska stworzyła naprawdę kompleksowy system sprawozdawczości ESG. Opracowywane na podstawie nowych wytycznych raporty ESG nie będą kierowane do szeroko pojętego otoczenia, np. klientów. Standardy wymagają od spółek ujawnienia ich ryzyk, odporności modelu biznesowego i strategii firmy względem czynników zrównoważonego rozwoju. Zamiast kolorowych wizualizacji i storytellingu raport będzie zawierać twarde dane niezbędne dla m.in. funduszy inwestycyjnych i banków do analizy i podjęcia decyzji potencjalnego nabycia udziałów spółki.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603