Kwiecień 2024

Mit #4: Zrównoważony rozwój to kreowanie idealistycznej wizji spółki w oczach klienta

Kolejny powszechny mit dotyczy bardziej genezy i istoty koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu niż stricte raportowania czynników ESG. Brzmi on w następujący sposób: koncepcja sustainability jest idealistyczną narracją o rozwoju firmy, którą biznes kieruje do klientów w celu ich przekonania do produktów i usług spółki. Ten mit, natomiast, łatwo obalić dzięki bardziej dogłębnej analizie koncepcji zrównoważonego rozwoju, dzięki której dochodzimy do wniosku, że zrównoważony rozwój ma zupełnie inne założenia – przede wszystkim…finansowe.

Z badania „Future Risks Report 2023” przeprowadzonego przez AXA przez grupę 3,5 tys. ekspertów ds. ryzyka z 50 krajów oraz reprezentatywną próbę 20 tys. osób z 15 krajów wynika, że zmiana klimatu jest ryzykiem numer jeden we wszystkich regionach geograficznych.

Oznacza to, że zmiana klimatu niesie za sobą finansowe zagrożenia dla każdego podmiotu gospodarczego na naszej planecie, w tym całkowite uniemożliwienie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Materializacja takich ryzyk jest jednym z istotnych czynników wpływających na wycenę spółki i rentowność potencjalnej inwestycji.  W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2023 roku postanowił wprowadzić standardy ujawnień na temat ryzyk środowiskowych, w tym ryzyk klimatycznych, społecznych i zarządczych, czyli ryzyk ESG. Ryzyka te mają być ujawniane przez europejskie banki w wystandaryzowany i kompatybilny sposób. Obowiązek ujawnienia dotkliwości ryzyka zmian klimatu dla spółki został także wpisany do ESRS – nowego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju, o którym pisaliśmy w poprzednich numerach #ValueReview. Standard zobowiązuje spółki m.in. do analizy wszystkich zagadnień ESG zgodnie z zasadą podwójnej istotności, czyli jednoczesnego uwzględniania w raportach zrównoważonego rozwoju istotności finansowej – finansowych konsekwencji zmiany klimatu dla spółki oraz istotności wpływu – skali oddziaływania spółki na zmianę klimatu.

W ten sposób spółki będą pokazywać bankom, ubezpieczycielom i inwestorom wrażliwość wobec tak globalnych ryzyk, jak m.in. zmiana klimatu. Takie ujawnienia będą bezpośrednio wpływać na wycenę spółki i potencjalne inwestycje na rzecz jej działalności. Odbiorcami raportów na temat zrównoważonego rozwoju będą przede wszystkim podmioty finansowe, a nie, jak to głosi wspomniany mit, zwykli klienci.

Sama koncepcja zrównoważonego rozwoju staję się narzędziem do budowania konkurencyjnego biznesu odpornego na ryzyka, które wcześniej nie były brane pod uwagę, a nijak mają się z marketingową narracją o ratowaniu świata.     

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603