09.08.2022 r.

Największy sukces emisji akcji z prawem poboru na NewConnect od 2020 roku.

Cosma S.A., notowana na rynku NewConnect spółka z branży konopnej, pozyskała od inwestorów 10,73 mln zł. W ramach emisji akcji serii I z prawem poboru dla wszystkich akcjonariuszy, spółka oferowała 59.639.544 akcji. W ramach transzy podstawowej złożono zapisy na 42.418.968, a w ramach zapisów dodatkowych na 25.987.624 akcje. Redukcja w całej ofercie wyniosła 14,7%, a w samej transzy dodatkowej – 50,9%. Cena emisyjna została ustalona na 0,18 zł za jedną akcję. Emisja z prawem poboru Cosmy S.A. to największa tego typu oferta pod względem wartości pozyskanego kapitału na rynku NewConnect od 2020 roku oraz jedna z największych emisji z prawem poboru zakończona sukcesem w historii „małej giełdy”. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej Cosmę wspierał Dom Maklerski INC S.A.

W ramach zapisów w dwóch transzach inwestorzy złożyli deklaracje na objęcie łącznie 68.406.592 akcji oferowanych. Redukcja w całej ofercie wyniosła 14,7%, co przekłada się na redukcję w transzy zapisów dodatkowych na poziomie 50,9%.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej z sukcesem zakończyliśmy emisję akcji Cosma S.A. W krótkim czasie osiągnęliśmy założony przez nas cel emisyjny i uplasowaliśmy wszystkie oferowane akcje w ofercie publicznej. Popyt był tak duży, że przewyższył dostępną liczbę akcji. To dowód na to, że inwestorzy i akcjonariusze dostrzegają w naszym modelu biznesowym ogromny potencjał i wierzą w nasz biznes. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w emisji za okazane zaufanie. Otrzymane środki przyczynią się do realizacji przez nas licznych celów rozwojowych i inwestycyjnych – podsumowują Przemysław Lahuta, prezes zarządu oraz Łukasz Kręski, przewodniczący Rady Nadzorczej Cosma S.A.

Pozyskany kapitał w kwocie przeszło 10,73 mln zł Cosma S.A. przeznaczy m.in. na rozwój portfolio produktów, inwestycję w zdolności produkcyjne, certyfikację i zakup surowców, działania marketingowe, uporządkowanie i konsolidację struktury kapitałowej oraz spłatę zaciągniętych  pożyczek. Środki zostaną wypłacone z KDPW na konto spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez KRS.

Emisja z prawem poboru konopnej spółki jest największą tego typu ofertą pod względem wartości pozyskanego kapitału na rynku NewConnect, która doszła do skutku od 2020 r. W emisji w ramach obu transz złożono blisko 140 zapisów.

Zdecydowałem się wziąć udział w emisji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ze względu na bardzo atrakcyjną wycenę spółki, szczególnie biorąc pod uwagę podpisane przez nią w ostatnich miesiącach umowy m.in. z portugalską firmą Cannprisma oraz SOMAI Pharmaceuticals. Jako znaczący akcjonariusz Cosma Group S.A. – przed połączeniem obu podmiotów oraz jeden z inwestorów Cosma Cannabis Sp. z o.o., w pierwszej rundzie finansowania, obserwuję stały rozwój biznesu spółki, który nie byłby możliwy bez pełnego zaangażowania kluczowych osób zarządzających i ich długoterminowej wizji rozwoju. Osobiście liczę, że Cosma S.A. stanie się jednym z liderów rynku w Polsce, co zaowocuje znaczącym wzrostem wartości spółki w przyszłości – mówi Artur Górski, inwestor prywatny. – Patrząc na plany rozwojowe spółki, ich realizację po stronie zarządu, zdecydowałem się dołączyć do grona akcjonariuszy jako osoba prywatna. Branża farmaceutyczna, bo tak już można definiować obszar MAH, w którym Cosma zamierza zaistnieć, jest bardzo perspektywiczna. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie leków i surowców farmaceutycznych opartych na roślinach z gatunku Cannabis to raczkujący obszar farmacji, na którym zamierzamy z sukcesem funkcjonować – dodaje Piotr Stępniewski, wiceprezes zarządu Cosma S.A., który w zapisach na akcje wziął udział jako osoba prywatna.

Prawo poboru jest przywilejem akcjonariuszy spółki, dającym im możliwość pierwszeństwa zakupu nowo emitowanych akcji. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej Cosma S.A. wspierał Dom Maklerski INC S.A., specjalizujący się w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym.

W przypadku spółek notowanych w obrocie zorganizowanym o ciekawym profilu działalności przeprowadzenie emisji skierowanej w pierwszej kolejności do dotychczasowych akcjonariuszy może pozwolić na efektywne i sprawne pozyskanie kapitału. W przypadku Cosma S.A. od walnego zgromadzenia akcjonariuszy do zakończenia oferty minęło niewiele ponad miesiąc. Widzą to także inni emitenci, stąd już wkrótce nasz dom maklerski będzie realizował kolejne projekty w ramach prawa poboru – mówi Piotr Zygmanowski, wiceprezes zarządu w Domu Maklerskim INC S.A.

Cosma S.A. to firma funkcjonująca w branży suplementów diety na terenie Polski, która zainicjowała swoją obecność na rynku farmaceutycznym w zeszłym roku. Posiada zintegrowany łańcuch produkcji i dostaw produktów zawierających w składzie konopie włókniste, ziołowe oraz roślinne. Spółka prowadzi sprzedaż produktów w kategorii consumer health, dystrybuuje surowce i półprodukty oraz działa w sektorze produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych w tym marihuany medycznej. W jej portfolio znajdują się także specjalistyczne produkty dla zwierząt. Jeszcze w tym roku na rynku pojawią się nowe produkty z linii Cosma oraz Green Paw. W planach firmy jest również uzyskanie statusu podmiotu odpowiedzialnego, czyli MAH – Market Authorisation Holder, co pozwoli na rejestrację leków. Planowo powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2024 r.

Cosma S.A. w obecnej formie funkcjonuje na giełdzie od 31 marca 2023 r., kiedy to doszło do połączenia spółki Cosma Cannabis Sp. z o.o. z firmą Vabun S.A. (później jako Cosma Group S.A.) – notowaną na rynku NewConnect. Połączenie nastąpiło na zasadach tzw. odwrotnego przejęcia w wyniku czego powstała spółka Cosma S.A.

Dane Euromonitor International pokazują, że wartość biznesu konopnego w Polsce zwiększyła się czterokrotnie z 210 milionów złotych w 2019 r. do 900 mln zł w 2021 r. Przewiduje się, że do 2026 r. wartość branży wyniesie 2,2 mld zł.

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603