Kwiecień 2024

Obudowuje się siła polskiego konsumenta

Analiza danych makroekonomicznych wskazuje, że siła nabywcza polskiego konsumenta rośnie, co zapowiada pozytywny wpływ na wyniki firm z branży konsumenckiej. Wzrost dochodów rozporządzalnych, spadająca inflacja oraz poprawiające się wskaźniki gospodarcze to sygnały, że prognozy na resztę 2024 roku i 2025 są korzystne.

Zwiększający się dochód rozporządzalny Polaków odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło w tempie około 10% rocznie, co przyczyniło się do większej siły nabywczej konsumentów. Spadek inflacji, obecnie wynoszący 2%, daje dodatkowy impuls do zwiększenia optymizmu wśród konsumentów.

Pozytywne trendy w polskiej gospodarce przynoszą korzyści spółkom konsumenckim. Sprzedaż detaliczna wykazuje wzrost, choć tempo jest nieco niższe niż oczekiwano – w marcu wzrosła o 6,1% rok do roku, podczas gdy rynek prognozował 6,7%. Mimo to, perspektywy na 2024 rok pozostają obiecujące, czego dowodem jest podniesienie prognozy wzrostu PKB Polski do 3% przez Bank Światowy.

Dodatkowo według raportu Deloitte “Global Retail Outlook 2024″, aż 90% detalistów oczekuje wzrostu przychodów w nadchodzącym roku. Wskaźnik ufności konsumenckiej GUS również wzrósł o 0,8 punktu procentowego w kwietniu, co potwierdza poprawiający się nastrój konsumentów. Zarządy spółek takich jak Asnswear.com i CCC zauważają wzrost sentymentu zakupowego, co sugeruje, że branża detaliczna może liczyć na dalsze ożywienie w najbliższych miesiącach.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603