Marzec 2024

One2tribe podał backlog na 11 mln zł w 2024 r. oraz ma przed sobą potencjał podpisania znacznych umów

Notowana na NewConnect spółka technologiczna One2tribe w całym 2023 r. zanotowała prawie 13,4 mln zł jednostkowych przychodów netto, co stanowi wzrost o blisko 43 proc. względem poprzedniego roku. Spółka również znacząco zwiększyła zysk EBITDA o 35 proc. do poziomu 2,3 mln zł, przy 55 tys. zł zysku, na który kluczowy wpływ miała amortyzacja wynikająca z połączenia Spółek. Bazując tylko na podpisanych kontraktach, planowane przychody One2tribe w 2024 r. wyniosą ok. 11 mln zł. Aktualnie Spółka realizuje płatne projekty pilotażowe dla dużych międzynarodowych firm z ogromnym potencjałem na stałą współpracę.

Prezentowane wyniki finansowe świadczą o stabilnym wzroście firmy w oparciu o przyjęty model biznesowy. One2tribe SA. zanotowała znaczący wzrost przychodów oraz EBITDA, co jest istotne w przypadku spółek technologicznych. Zysk netto został zaburzony przez kwotę amortyzacji, wynikającą z wieloletnich nakładów na platformę technologiczną Tribeware oraz wartości godziwej przejętej One2tribe Sp. z o.o. w procesie połączenia spółek. Firma stopniowo buduje swoją przewagę technologiczną i pozyskuje kolejnych klientów z naciskiem na ekspansję zagraniczną. Celem One2tribe jest realizacja założeń finansowych przyjętych w strategii rozwoju, zakładających wzrost przychodów na poziomie minimum 50 proc. rok do roku pod do końca roku 2024.

Przychody One2tribe są generowane przez kilka segmentów działalności, których głównym punktem wspólnym jest innowacyjna platforma Tribeware, służąca do zarządzania wydajnością w dużych zespołach pracowniczych. Obecnie korzysta z niej ponad 80 000 użytkowników na 7 rynkach, z największą organizacją liczącą ponad 20 000 pracowników. Tribeware wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, wzbogacone o elementy psychologii behawioralnej oraz mechanizmy grywalizacji. Dodatkowo, platforma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie kampanii motywacyjnych dla użytkowników, co przynosi znaczącą wartość dla firm, umożliwiając im precyzyjne definiowanie celów i zadań dla pracowników oraz elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy z kolei mają możliwość rozwijania swoich kompetencji przy wsparciu platformy i są dodatkowo motywowani poprzez nagradzanie za wykonane zadania. Prowizja od usług dodatkowych, w tym obsługi kampanii motywacyjnych, oprócz modelu SaaS, stanowi kluczowe źródło przychodów dla One2tribe.

W ubiegłym roku One2tribe SA ogłosiła nową strategię rozwoju, koncentrującą się na maksymalnym wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji we wszystkich procesach w organizacji oraz ekspansji na rynki zagraniczne. Cele finansowe do końca tego roku zakładają osiągnięcie 50 proc. przychodów  ze sprzedaży licencji Tribeware z rynków międzynarodowych, dzięki kampanii outbound oraz wzrostu wszystkich przychodów Spółki o 50 proc. r/r przy niezmiennie dodatniej EBITDA.

Spółka w ostatnich miesiącach rozpoczęła nowe projekty pilotażowe dla dużych, międzynarodowych firm m.in. dla sieci stacji paliw, kilku sieci retail czy contact center. Mimo iż są to projekty na wczesnym etapie, analizując wypracowane efekty zarząd spółki widzi duży potencjał finalizacji umów.

One2tribe bazuje na wieloletnich umowach, dlatego jest w stanie oszacować planowane przychody na 2024 r. z istniejących już kontraktów, które na początku roku zakładają co najmniej 11 mln zł.

Spółka rozwija swoją platformę Tribeware o funkcjonalności wspierane przez sztuczną inteligencję. Jednym z ostatnich osiągnięć jest nowe narzędzie wspierające trenerów, edukatorów i menadżerów w przygotowywaniu treści szkoleniowych. Rozwiązanie wprowadzone zostało m.in. w austriackim oddziale Sanofi. Wykorzystując bazę specjalistycznych materiałów medycznych opartych o tekst, grafikę, dźwięk dla jednej z terapii przygotowany został program zmiany (w kilku językach) skierowany do przedstawicieli medycznych. Wdrożenie zrealizowane przez One2tribe pozwoliło znacząco skrócić czas projektu oraz obniżyć koszty klienta.

18 marca zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził do obrotu na rynku NewConnect 45 556 560 akcji serii C One2tribe S.A. w ramach emisji połączeniowej, stanowiących ok. 82,50 proc. wszystkich akcji Spółki.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603