Marzec 2024

Vercom z rekordową dywidendą po rekordowym roku

Vercom po rekordowym 2023 r., w którym osiągnął mocne przepływy pieniężne, zredukował zadłużenie i dwukrotnie zwiększył zysk netto do 71 mln zł zamierza wypłacić co najmniej 35 mln zł dywidendy.

Vercom zakończył rok 2023 z zyskiem netto na poziomie 71 mln zł, ponad dwukrotnie zwiększając wynik osiągnięty w poprzednim roku. Zwiększenie marży brutto na sprzedaży do 181 mln zł, co stanowi wzrost o 56 proc. rdr. oraz wzrost EBITDA o 54 proc. rdr. do 85 mln zł, podkreślają dynamiczny rozwój Spółki i jej zdolność do tworzenia wartości dla akcjonariuszy.

Zwiększenie udziału usług SaaS skierowanych do klientów SME przełożyło się na wzrost dynamiki przepływów z działalności operacyjnej do ponad 60%. Konwersja EBITDA na przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosła w minionym roku 100 proc. Dodatkowo warto podkreślić znaczne obniżenie zadłużenia, które zapewnia Spółce coraz większą przestrzeń do realizacji kolejnych przejęć oraz nowych inicjatyw rozwojowych. Stosunek długu netto do EBITDA na koniec 2023 r. wyniósł 0,6x, w porównaniu do 2,0x na koniec ubiegłego roku.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603